Aanscherping van CO2-heffing voor industrie per 1 januari 2023

04-01-2023 BALK – Industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten gaan vanaf 1 januari 2023 meer belasting betalen. Zo wil het kabinet de industrie stimuleren hun productieproces sneller te verduurzamen en minder CO2 uit te stoten. Het deel van de CO2-uitstoot waar industriële bedrijven geen heffing over betalen, wordt vanaf 1 januari 2023 kleiner. Bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan zo per saldo, wanneer ze niet op tijd verminderen, meer belasting over deze uitstoot betalen. Het tarief van de CO2-heffing verandert niet vanaf 1 januari 2023.

Sinds 1 januari 2021 betalen industriële bedrijven een CO2-heffing. Het doel is om bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten bij hun productieproces. Om bedrijven de tijd te geven hun processen aan te passen, krijgen zij een vrijstelling voor een deel van de uitstoot. Dit vrijgestelde deel wordt vanaf 1 januari 2023 kleiner.

Het doel is een extra vermindering van ruim 4 megaton CO2-uitstoot in 2030. Dit komt bovenop de 14,3 megaton minder CO2-uitstoot die in het Klimaatakkoord is afgesproken voor 2030. Het tarief van de CO2-heffing verandert niet. Het kabinet wil in 2024 bepalen of het tarief van de CO2-heffing hoger moet worden vanaf 1 januari 2025.

Geef een reactie