Aanbesteding busvervoer Fryslân van start

08-03-2023 BALK – Vanaf vandaag start de aanbesteding voor het busvervoer in Fryslân. Het busvervoer besteedt de provincie aan voor de periode december 2024 tot december 2034. Vandaag, dinsdag 7 maart, hebben Gedeputeerde Staten het bestek vastgesteld.

Op 14 december 2024 loopt de huidige overbruggingsconcessie voor het busvervoer in Fryslân af.  Door de effecten van corona was de provincie Fryslân genoodzaakt om te kiezen voor een tijdelijke concessie van twee jaar. Met het vaststellen van het bestek kan de nieuwe aanbesteding van start. Het ontwerp Programma van Eisen lag tot en met 20 januari 2023 ter inzage. In totaal zijn er ongeveer 400 reacties ingediend door belanghebbenden. De provincie heeft deze reacties verwerkt in een Reactienota. Deze is bijgevoegd bij het bestek. In oktober verwacht de provincie de nieuwe vervoerder voor 2024-2034 bekend te maken. In december zal de definitieve gunning zijn.

Bereikbaarheid platteland
Bij de aanbesteding wordt sterk ingezet op de bereikbaarheid van het platteland. Zo maken vervoerders meer kans op gunning naarmate ze met een goed, innovatief plan komen om het platteland bereikbaar te houden. Nieuw is de mogelijkheid tot het sluiten van een meerpartijenovereenkomst (MPO). Dit is een overeenkomst tussen de provincie, de vervoerder en een financier waarmee vervoerders tegen aantrekkelijke voorwaarden een lening kunnen afsluiten voor de aanschaf van nieuwe bussen. De provincie betaalt de aflossing rechtstreeks aan de financier.

,,We doen ons uiterste best om het busvervoer op het platteland op een zo goed mogelijk niveau te houden”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. ,,Het aanbieden van een  meerpartijenovereenkomst kan daarbij helpen. We halen daarmee een deel van het risico weg bij de vervoerder.”

Daarnaast wil de provincie zelf stallingen voor bussen realiseren op alle belangrijke knooppunten. Op die manier moet een meer gelijk speelveld ontstaan tussen vervoerders. ,,We hopen dat beide maatregelen helpen om bedrijven enthousiast te krijgen voor deze aanbesteding. Voorop staat dat heel Fryslân, en in het bijzonder het platteland, in de toekomst zo goed mogelijk wordt bediend.”

Meer informatie over de aanbesteding

Geef een reactie