7 tot 11 procent minder aardappelen verwacht

13-09-2022 BALK – De organisatie van aardappeltelers in Noordwest Europa NEPG heeft een eerste inschatting gemaakt voor de oogst van consumptieaardappelen in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland in 2022. De verwachting is dat de oogst tussen 7% en 11% zal dalen in vergelijking tot 2021.

Het areaal voor de vier landen voor de teelt van consumptieaardappelen omvat in 2022 circa 510.938 hectare. Dit betekent een toename van 3,2% in vergelijking met vorig seizoen en een stijging van 1,7% ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde. In Nederland bedraagt de uitbreiding van het areaal 7,7%. Afhankelijk van de uiteindelijke oogst wordt de voorlopige oogst geraamd op 20 à 21 miljoen ton.

De lager ingeschatte oogst is het gevolg van een lange ongewoon droge en hete zomer. De situatie verschilt per land en per regio. In Nederland werd boven de grote rivieren iets meer neerslag geregistreerd, waardoor de omstandigheden voor de teelt iets beter waren. De Belgische en Franse telers lijken het zwaarst getroffen. In België wordt de opbrengst 20% lager ingeschatin vergelijking tot vorig jaar. Sommige boeren zullen niet aan de hoeveelheden in contracten kunnen voldoen vanwege de lage opbrengsten.

Niet alleen zijn de opbrengsten per hectare laag. De kosten voor energie en beregening zijn veel hoger dan in 2021. De hitte kan daarnaast ook gevolgen hebben voor kwaliteit en bewaring. Er zijn meldingen van een te hoog onderwatergewichten en te weinig knollengte. Daarnaast zijn er zorgen met betrekking tot de kiemrust. Stootblauw kan een probleem vormen bij het rooien. Vroege kieming tijdens bewaring zal ook het komende bewaarseizoen moeilijker en duurder maken. Gewichtsverlies en verliezen als gevolg van kwaliteitsproblemen zullen waarschijnlijk hoger zijn dan vorig jaar.

De NEPG voorziet dat er dit seizoen nauwelijks aardappelen van elders uit Europa geïmporteerd kunnen worden.

Geef een reactie