180 hectare natuurgrond met SKNL-subsidie in 2022

09-03-2023 BALK – Met behulp van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is er vorig jaar 180 hectare natuurgrond gerealiseerd. Gedeputeerde Douwe Hoogland bezocht op 8 maart waterbuffelmelkerij MTS Jongsma in Nieuwehorne die ook meedoet aan de regeling.

De openstellingen in 2021 hebben voor in totaal ruim 300 hectare aan goedgekeurde SKNL-aanvragen opgeleverd. Grondeigenaren hebben vervolgens een jaar de tijd om de omvorming van landbouw naar natuur bij de notaris vast te leggen (een Kwalitatieve Verplichting). Dat is in 2022 voor 180 hectare gebeurd. Waarvan 105 hectare bij particulieren en 75 hectare bij terreinbeherende organisaties.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It is merkber dat der hieltyd mear maatwurk nedich is foar de SKNL. Dat hat foar in grut part te meitsjen mei de ûntwikkelings op it boerehiem, bygelyks it Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en ruilingen fan grûn. Mar der binne ek grûneigeners dy’t harren grûn ferpachtsje, it petear mei harren pachters freget soms tiid. Om ek dy grûneigeners de mooglikheid te jaan mei te dwaan is der yn sommige gefallen útstel jûn fan de termyn wêrop de Kwalitatieve Verplichting klear wêze moat. Wy fine it wichtich om tiid te jaan om dat maatwurk ek mooglik te meitsjen. Want de SKNL is in moaie regeling om tegearre mei partikulieren ynfolling te jaan oan de realisaasje fan it Natuernetwurk Nederlân.”

Nieuwe werkwijze
Met de SKNL kunnen grondeigenaren landbouwgrond omvormen naar natuur en zo aan particulier natuurbeheer doen. Omdat de werkwijze van de SKNL op 1 januari 2022 veranderd is, stelde de provincie Fryslân de regeling in 2021 nog twee keer open op de ‘oude’ manier. Voorheen kreeg de grondeigenaar namelijk een afwaarderingsbedrag van maximaal 85 procent van de landbouwwaarde. Sinds 2022 wordt het bedrag bepaald aan de hand van twee taxaties: één van de huidige landbouwwaarde van de grond en één van de toekomstige natuurwaarde.

Sinds 2017 is er in totaal ruim 400 hectare gerealiseerd met de SKNL. De provincie verstrekte ruim veertien miljoen euro aan subsidie.

Geef een reactie