Waterpeil in IJsselmeer verhoogd vanwege droogte

10-05-2022 BALK – Rijkswaterstaat verhoogt het waterpeil van het IJsselmeer met een paar centimeter vanwege de droogte. Waterwinbedrijven en de waterschappen kunnen daardoor water uit het meer aanvoeren als dat nodig is. Het heeft sinds begin maart in het grootste deel van Nederland niet of nauwelijks geregend, met uitzondering van een korte periode begin april. Het neerslagtekort is op dit moment op een niveau dat eens in de 20 jaar voorkomt. De komende 2 weken wordt het opnieuw warmer, terwijl neerslag waarschijnlijk uitblijft.

Het waterpeil in het IJsselmeer wordt met name verhoogd voor de landbouwsector en natuurgebieden. Het IJsselmeer wordt ook voor drinkwater gebruikt, maar daar is de peilstijging niet voor nodig. Het water in het IJsselmeer wordt aangevoerd via de IJssel. Overtollig water wordt via sluizen bij de Afsluitdijk afgevoerd. Omdat er nu sprake is van extreme droogte worden de sluizen dichtgehouden. Op die manier stijgt vanzelf het waterpeil tot de gewenste hoogte.

Waterschap Zuiderzeeland verwacht in Flevoland nog geen problemen die door droogte veroorzaakt worden. Alleen in het westelijk deel van de Noordoostpolder wordt water vanuit het IJsselmeer aangevoerd. Door de lage ligging is extra aanvoer van water in de rest van de provincie nog niet nodig.