Tijdelijke stop werkzaamheden Straatweg Zuid te Lemmer

05-05-2022 LEMMER – Vanwege de wettelijke bescherming van roekennesten worden de werkzaamheden in de laatste fase van Straatweg Zuid tijdelijk stopgezet. De afgelopen tijd is het gedeelte vanaf het kruispunt Parkstraat tot en met de kruising met de Markerstraat heringericht. Bij het laatste gedeelte van de werkzaamheden moeten we rekening houden met de wettelijke bescherming van de aanwezige roekennesten. Dit leidt tot een tijdelijke stop van de werkzaamheden.

De roeken hebben vlak voor de werkzaamheden hun nesten uitgebreid
Het was al eerder bekend dat er in de buurt roekennesten zijn. Net voor de start van de werkzaamheden hebben zij hun nesten uitgebreid en zijn gaan broeden in een aantal bomen die gerooid zouden worden. De broedperiode loopt tot en met juli, dus na juli mogen de bomen worden gerooid, als er geen broedende roeken meer inzitten.

Geen werkzaamheden in het hoogseizoen
Vanwege de hinder die werkzaamheden met zich mee brengen willen we geen werkzaamheden in de piek van het toeristische seizoen uitvoeren. De huidige werkzaamheden ronden we daarom goed af en maken in september het laatste gedeelte af.

De bus rijdt in tussentijd weer door de Straatweg Zuid
Als de huidige werkzaamheden afgerond zijn kan de bus weer van de route door de Straatweg gebruik maken. In september wordt bij het afmaken van het werk de weg tijdelijk afgesloten. De bus maakt dan gebruik van een omleidingsroute.

Actuele informatie over de uitvoering is verder te vinden op de website van aannemer Roelofs die over de stand van zaken regelmatig een nieuwsbrief publiceert. Aanwonenden krijgen van de aannemer apart bericht wanneer de werkzaamheden weer worden opgestart.