Provincies houden crisisberaad met minister over stikstofaanpak

18-05-2022 BALK – Minister Van der Wal voor Stikstof en Natuur spreekt vandaag met bestuurders van de 12 provincies over de stikstofaanpak. Er zijn in de provincies zorgen over de koers die de minister kiest. Met een ’gebiedsgerichte aanpak’ moeten de provincies zelf plannen maken voor het terugdringen van stikstofuitstoot, maar de regels van de Rijksoverheid laten weinig ruimte voor maatwerkoplossingen. Bovendien is er de onzekerheid of deze regels wel standhouden bij de rechter.

Minister Van der Wal wil tot en met 2030 met een ’gebiedsgerichte aanpak’ zorgen dat de stikstofuitstoot met 50% wordt gereduceerd. Daarmee zou driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een ’gezond niveau’ komen. Het kabinet heeft hiervoor 25 miljard euro beschikbaar gesteld. In juli 2023 moeten de provincies voor elk gebied duidelijk aangeven ’wat het doel is en hoe dat gehaald wordt’. Daarna komt er geld van het Rijk voor beschikbaar.

Geef een reactie