Programma ‘Boeren insecten monitoring agrarisch gebied’ krijgt vervolg

23-05-2022 BALK – LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting vervolgen de samenwerking in het monitoringsprogramma ‘Boeren insecten monitoring agrarisch gebied’ (BIMAG). Bij dit programma tellen boeren en tuinders zelf de dag- en nachtvlinders op het eigen bedrijf. Het aantal deelnemende boeren en tuinders dat deelneemt neemt dit jaar toe van 70 naar 100. 

Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Er waren weinig gegevens bekend vanuit weilanden, akkerbouwpercelen en boerenerven. Om juist over deze gebieden meer te weten te komen, hebben LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting in 2019 BIMAG opgezet. 

Inmiddels is het aantal deelnemers gegroeid tot 100 tellende agrariërs. Sinds 2019 zijn er bijna 21.000 nachtvlinders geteld. Wat betreft de dagvlinders zijn er in totaal nu ruim 8.500 geteld. De waarde van de tellingen neemt toe nu de landelijke spreiding groter wordt en de eerste deelnemers beschikken over telgegevens over 4 jaar.

In alle twaalf provincies zijn inmiddels vlindertellende agrariërs aanwezig uit diverse sectoren. Van fruitteler tot melkveebedrijf en zowel van gangbare en als biologische boeren en tuinders bestaat er interesse. Dit jaar starten bijvoorbeeld ook een recreatieboerderij en regeneratief landbouwbedrijf.

Geef een reactie