Onderhandelaarsakkoord nieuwe politie-cao

05-05-2022 BALK – De politiebonden, minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en korpschef Henk van Essen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. De salarissen van het politiepersoneel worden tijdens de looptijd van de cao (van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024) met gemiddeld 9.5% verhoogd. 

Concreet betekent dit voor medewerkers in schaal 5 een loonsverhoging van ruim 10% in twee en een half jaar. Voor medewerkers in schaal 8 gaat het om een loonsverhoging van circa 9,5%. Voor het personeel in de hogere schalen stijgt het loon met ongeveer 8,5%. De loonsverhoging bestaat uit de volgende onderdelen: per 1 januari 2022 wordt het maandsalaris van alle medewerkers met € 100 verhoogd. Daarna volgt per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 2%, per 1 januari 2023 een salarisverhoging van 3% en per 1 januari 2024 een salarisverhoging van nog eens 2%.

Bovenop deze salarisverhogingen ontvangen uitvoerende politiemedewerkers (tot en met schaal 9) in de jaren 2022, 2023 en 2024 een tijdelijke financiële tegemoetkoming voor de verzwarende werkomstandigheden, waaronder het draaien van extra onregelmatige diensten, als gevolg van de onderbezetting van het korps. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot een bedrag van € 2.500 per jaar. In de cao zijn verder afspraken gemaakt over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, anders werken en mobiliteit, capaciteit en inzetbaarheid en loopbaanperspectief. Partijen zijn tevreden met het onderhandelaarsakkoord. Dit doet recht aan alle mensen die bij de politie werken en ook aan het extra zware werk van executieve politiemensen in een onzekere tijd. De politiebonden leggen het onderhandelaarsakkoord vanaf 9 mei met een positief advies voor aan hun leden. De politieacties worden met ingang van vandaag opgeschort.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid: “Er ligt een goed en stevig onderhandelaarsakkoord tussen de bonden, de politie en het ministerie. Sinds mijn aantreden als minister heb ik met veel met politiemensen gesproken. Daarbij vielen mij twee dingen op: het politiewerk vraagt veel. Zeker in de afgelopen twee coronajaren maar ook structureel door onderbezetting en het grote beroep dat de samenleving op de politie doet. Tegelijk heb ik overal gezien dat politiemensen een heel groot ‘blauw’ hart hebben voor het werk dat zij doen. Dit onderhandelaarsakkoord is dan ook meer dan verdiend en biedt met een looptijd van 2,5 jaar ook zekerheid voor politiemensen. Samen met de bonden en de korpsleiding zal ik ervoor zorgen dat de afspraken uit het akkoord goed worden uitgevoerd.