Nieuwe Wet open overheid geeft iedereen toegang tot publieke informatie

30-04-2022 BALK – Vanaf 1 mei 2022 geldt de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie.

Doel van de Wet open overheid
De Wet open overheid heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar zijn en uitwisselbaar zijn. Dit betekent dat de gemeenten (en andere overheden) méér informatie actief openbaar moeten maken.

Om welke informatie gaat het?
In de afbeelding hieronder ziet u een overzicht van de elf categorieën die straks actief openbaar gemaakt moeten worden. Een deel hiervan maken we al openbaar, maar de Woo voegt daar nog een aantal documenten aan toe. Deze categorieën hoeven niet allemaal per direct per 1 mei 2022 te worden gepubliceerd. Dit wordt in fases, de komende jaren, uitgerold.

Fases actief openbaar maken: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, stukken van advies colleges, bestuursstukken, raadsstukken, klachten, beschikkingen, onderzoeksrapporten, woo-verzoeken, jaarplannen en verslagen, convenanten

Privacy en belangen van derden beschermen
Het openbaar maken van documenten kan niet altijd volledig gebeuren. Uit het oogpunt van bescherming van privacy en belangen van derden moeten bepaalde zaken geanonimiseerd worden. Bij het opstellen van nieuwe documenten gaan we hiermee al zoveel mogelijk rekening houden, zodat de documenten leesbaar blijven.

Meer informatie over Woo-verzoeken