Met de Lelylijn in 7 uur van Amsterdam naar Kopenhagen

15-05-2022 BALK Op dit moment duurt een treinreis van Amsterdam, via Groningen, naar Kopenhagen nog 11,5 uur. Mede door de aanleg van de Lelylijn zou dit in de toekomst stapsgewijs 4,5 uur sneller moeten kunnen. Dat blijkt uit een eerste Quickscan naar een snelle internationale verbinding Amsterdam – Groningen – Kopenhagen, die in opdracht van de Noordelijke overheden is uitgevoerd.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord aangekondigd de komende periode uit te werken hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor Noordelijk Nederland, kan bijdragen aan betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland. Deze internationale dimensie is belangrijk om de toegevoegde waarde van de Lelylijn maximaal te benutten en optimaal gebruik te maken van Europese cofinanciering.

In een eerste Quickscan hebben de Noordelijke overheden nu inzichtelijk laten maken hoe de reistijd zich zal ontwikkelen als je gebruik maakt van allerlei spoorverbeteringen op het traject, waaronder de Lelylijn, en uitgaat van een stapsgewijze verbetering van de verbinding. 

Flinke reistijdwinst door ontwikkelingen traject Amsterdam – Groningen – Kopenhagen
De huidige reistijd tussen Amsterdam – Groningen – Kopenhagen is nu nog 11,5 uur. Met de verbeteringen door de bouwstappen in het regionale spoorproject Wunderline (verbetering spoor Groningen – Bremen), de aanleg van de Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland en Denemarken en de realisatie van de Lelylijn wordt de reistijd in 2040 verminderd naar 7 uur en 45 minuten. Uiteindelijk kan de reistijd richting 2050 door aanpassing van het spoor tussen Groningen en Bremen met nog eens 45 minuten worden verminderd, waardoor de uiteindelijke reistijd nog maar 7 uur bedraagt. De Noordelijke overheden en het Rijk werken voortdurend aan de nodige verbeteringen van de verbinding. Zo hebben het Rijk en de Provincie Groningen recentelijk afspraken met Land Nedersaksen gemaakt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een directe treindienst tussen Groningen en Bremen.

Minder CO2, een beter verbonden Europa
Door de stapsgewijze verbetering en een uiteindelijk reistijdvermindering van 4,5 uur ten opzichte van de huidige situatie wordt de trein een serieus alternatief voor het vlieg- en autoverkeer tussen Amsterdam, Bremen, Hamburg en Kopenhagen. Daarmee sluit deze verbeterde internationale treinverbinding naadloos aan op het beleid van Nederland, Duitsland en de Europese Unie: treinvervoer laat Europa naar elkaar toe groeien en helpt bij het verminderen van de CO2 uitstoot.

Noordelijk Nederland ligt in het hart van een toekomstige treinverbinding Amsterdam – Groningen – Kopenhagen. Dit biedt grote economische kansen voor de regio omdat deze beter aangesloten zal raken op internationale handel en internationaal toerisme. Naast Noordelijk Nederland zullen het begin en eindpunt van deze verbinding in Nederland en Scandinavië, Amsterdam en Kopenhagen, maar ook tussenliggende haltes in Duitsland, zoals Oldenburg, Bremen en Hamburg, economisch van deze nieuwe verbinding profiteren.

Belang van opname Lelylijn in het Europese kernnetwerk
Om in aanmerking te komen voor cofinanciering uit Brussel is voor de Lelylijn opname in het Europese spoornetwerk, TEN-T, noodzakelijk. De Noordelijke overheden roepen het kabinet dan ook op zich bij de onderhandelingen begin juni tussen de lidstaten en de Europese Commissie over de herziening van het Europese spoornetwerk in Brussel voor opname van de Lelylijn in het uitgebreidere Europese kernnetwerk in te zetten.