Kennis over effectief weidevogelbeheer gebundeld in brochure

10-05-2022 BALK – Met een combinatie van maatregelen kunnen melkveehouders effectief werken aan de bescherming van weidevogels. In het project Winst & Weidevogels is door agrarisch collectieven en  melkveehouders samen met het Louis Bolk Instituut, hogeschool Van Hall Larenstein, Veenweiden Innovatiecentrum en PPP-Agro Advies gewerkt aan maatregelen en voorwaarden die goed inpasbaar zijn op een modern melkveebedrijf en wel zo dat ze effectief zijn. De ervaringen die werden opgedaan zijn gebundeld in een brochure.

In de brochure staan bij elk hoofdstuk aanbevelingen waar melkveehouders meteen mee aan de slag kunnen. Er is er veel aandacht voor de weidemogelijkheden, zoals kruidenrijk grasland, weidegang en randenbeheer. Daarnaast komt de inpassing in de bedrijfsvoering en omgevingsfactoren als predatie en residuen van pesticiden uitgebreid aan bod.

De brochure is te downloaden via deze link