Kabinet wil zonnepanelen op daken van meer dan 250 m2 gaan verplichten

24-05-2022 BALK – Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de rol van zonne-energie in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Daarin laat hij weten dat het kabinet ernaar streeft om vanaf 2025 eigenaren van nieuwe gebouwen met een dakoppervlak groter dan 250 m2 een verplichting op te leggen om het volledige dak te gebruiken of laten gebruiken9 voor het opwekken van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie.

Met de verplichting zal ook worden geregeld dat de constructieve eisen aan gebouwen in den brede worden aangepast en dat alle gebouwen zo worden opgeleverd, dat ze geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor de constructieve sterkte uitgegaan wordt van volledige benutting van het dak.

Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat bij gebouwen waar zon op dak bij oplevering niet mogelijk is, bijvoorbeeld door netcongestie, dit op een later moment wel kan worden gerealiseerd, omdat het dak dan in ieder geval al op de juiste manier is geconstrueerd.

Het kabinet is ook van plan maatregelen voor het opwekken van hernieuwbare energie toe te voegen aan de energiebesparingsplicht. De maatregel van de installatie van zonnepanelen zal worden toegvoegd aan de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing, indien deze maatregel zich binnen 5 jaar terugverdient.

Geef een reactie