Kabinet gaat minimumloon al vanaf volgend jaar verhogen

19-05-2022 JOURE – Het kabinet gaat het minimum loon eerder verhogen. In het regeerakord staat dat de verhoging in 2024 zou ingaan, maar nu lijkt het toch een jaar eerder te worden ingevoerd. Het percentage van de verhoging is 7,5%. In eerste instantie was het de bedoeling om dit in 2 stappen in te voeren namelijk in 2025 en 2026. Nu zal de stijging ingaan in 2023. De verhoging blijft echter wel 7,5%.

De vier partijen hebben dit afgesproken in het kader van de gesprekken over de Voorjaarsnota. De verwachting is dat het plan komende vrijdag wordt goedgekeurd door de ministerraad.

Koppeling AOW
De AOW zal met de eerste verhoging mee gaan. Het is nog niet duidelijk of dat zal gaan gelden voor de twee stappen die daarna volgen.

Minimumloon
Op dit moment is het minimumloon voor een fulltime-werknemer 1725 euro bruto per maand voor 21 jaar en ouder. Ook zal het minimumloon volgend jaar omhoog gaan. Het minimale salaris is gebaseerd op het minimum loon voor werknemers van 21 jaar en ouder. De beslissing komt mede omdat de koopkracht door de hoge inflatie onder druk staat.

Geef een reactie