Joure onder wol een volwassen evenement

21-05-2022 JOURE – Joure onder de wol is ooit als klein, niet commercieel evenement begonnen. Inmiddels is nog steeds niet commercieel echter is het evenement behoorlijk gegroeit. De 2e helft van de winkelstraat was gevuld met stands die op diverse wijzen producten aanboden die direct of indirect met wol te maken hebben. Ook voor en achter de Christoffel Mattheüs Kerk, was alle ruimte goed benut met stands.

Er waren dieren te bewonderen zoals alpaca’s en schapen. Ook was er een herder die een demonstratie gaf over hoe je schapen moet drijven. Het terras bij ‘Van Mark’ kon de drukte van de bezoekers nog maar net aan. Het evenement trekt duidelijk steeds meer mensen van buiten Joure naar de winkelstraat. Daarmee bewijst het dat er veel animo bestaat voor de producten en voor de georganiseerde volwassen markt.

Voor degenen die Joure onder de Wol hebben gemist is er nog een kleine impressie te vinden via deze link.

Geef een reactie