HZPC houdt winstverwachting overeind

06-05-2022 BALK – Het Jouster bedrijf HZPC houdt de winstverwachting na drie kwartalen in het boekjaar 2021-2022 overeind. De handelscoöperatie verwacht dat het volume aan pootaardappelen dat door HZPC en licentienemers wordt verhandeld, uitkomt op een tonnage net boven de 900.000 ton. Dat is ongeveer gelijk aan het tonnage in 2020-2021. Het is echter wel 1% lager dan de volume-inschatting na het tweede kwartaal. Deze verwachtte omzetdaling is grotendeels veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. 

Over het gehele boekjaar verwacht HZPC een omzet te realiseren van 342 miljoen euro, tegen 314 miljoen in boekjaar 2020-2021. De coöperatie verwacht een bruto marge van bijna 62 miljoen euro, 9% meer dan in het vorige boekjaar. De operationele kosten nemen naar verwachting met 1,9 miljoen af en komen uit iets boven 49 miljoen euro uit.

Deze verwachtingen resulteren in een EBITDA van 12,6 miljoen euro. Dat is 7 miljoen meer dan het vorige boekjaar. Over het jaar 2021-2021 heeft HZPC een nettowinst gerealiseerd van 1,4 miljoen euro. Dit boekjaar wordt een nettowinst verwacht van 6,6 miljoen euro. Dit is een licht lager dan de winst die werd verwacht na het tweede kwartaal.

In de winstcijfers zijn de kosten van het Connecting Growers programma nog niet verwerkt. Connecting Growers is een programma waarbij certificaten van aandelen worden ingekocht en geschonken aan de actieve pootaardappeltelers van HZPC Holding in de Europese Unie. Hier is vorig jaar ruim 1,3 miljoen euro aan besteed. De afspraak is dat er per jaar maximaal 1,5 miljoen euro aan wordt uitgegeven. 

Normaal levert HZPC pootaardappelen aan Oekraïne. Ook voor dit jaar zijn er orders geplaatst. Echter, tot nu toe is nog maar een beperkt deel geleverd en is het grootste deel geannuleerd. De meeste leveringen aan Rusland zijn wel doorgegaan.Dat acht HZPC gerechtvaardigd met het oog op voedselzekerheid.

Gedurende de laatste jaren heeft HZPC over intellectueel eigendom en aanverwante zaken diverse processen gevoerd, met name in China. Deze leiden veelal tot betalingen van boetes en achterstallige licenties. Pas als deze zaken volledig zijn afgewerkt, worden de baten hiervan in de boeken verwerkt. Op basis van de huidige stand van zaken rekent HZPC op termijn op een betaling van  3 tot 4 miljoen euro.