Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

18-05-2022 BALK – Op maandagavond 23 mei 2022 is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • de verleende vergunning voor het realiseren van een uitbouw aan de achterkant van de woning en het vergroten van de bestaande aanbouw aan de zijkant van de woning op een locatie te Joure (aanvang 19.00 uur);
  • het besluit om niet tegemoet te komen aan het verzoek tot intrekking van een omgevingsvergunning en het besluit tot afwijzing van een handhavingsverzoek (aanvang 19.30 uur).

Hoorzitting bijwonen
Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen in Party-/zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20 in Joure. Het kan zijn dat het bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat het bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Dag van de hoorzitting
Het is, als u zich heeft aangemeld, verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14) over eventuele wijzigingen.

Geef een reactie