Gemiddelde standaardopbrengst van land- en tuinbouwbedrijf in 2021 was 480.000 euro

04-05-2022 BALK – In 2021 waren er in Nederland circa 52.100 land- en tuinbouwbedrijven. Daarvan hadden 12.900 bedrijven een standaardopbrengst van 500.000 euro en meer. In 2021 was de gemiddelde standaardopbrengst van een land- en tuinbouwbedrijf 480.000 euro. Een bedrijf had gemiddeld 35 hectare grond in gebruik. In dat cijfer zijn ook glastuinbouwbedrijven betrokken, die met relatief weinig cultuurgrond toe kunnen.

In de periode 1980-2021 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 64% afnam, nam de oppervlakte landbouwgrond met 10% af.

Het aandeel grasland neemt vanaf 1980 af, maar heeft in 2021 nog een aandeel van  54% binnen het areaal landbouwgrond. Het areaal blijvend grasland is sinds 1980 met ruim 40% afgenomen, terwijl het areaal tijdelijk grasland verzesvoudigde. In 2021 was er 984.000 hectare grasland, waarvan 213.000 hectare tijdelijk grasland, 689.000 hectare blijvend grasland en 82.000 hectare natuurlijk grasland.

Het areaal akkerbouw nam in de jaren 1980 tot 2000 met ruim 10% toe en daalde in de jaren 2000 tot 2021 met 17% tot 526.000 hectare. Het areaal tuinbouw in de open grond had in de periode van 1980 tot 2000 een wisselend verloop. Over de gehele periode nam het areaal met 5% toe. Vanaf 2000 is er een stijgende trend, waarbij het areaal in de periode van 2000 tot 2021 met 17% toenam tot 95.000 hectare.

In 1980 was het areaal tuinbouw onder glas 8.800 hectare. Het areaal steeg van 1980 tot 2000 met 20% tot 10.500 hectare. In 2021 was het areaal tuinbouw onder glas met 10.600 hectare.