‘Brûsplak’ op 11 mei op de agenda bij gemeenteraad

06-05-2022 JOURE – De vers geïnstalleerde gemeenteraad heeft aankomenden woensdag een pittige uitdaging voor de boeg. Het eerste aqgenda punt is namelijk de locatie keuze van het beoogde ‘Brûsplak’ in Joure. Over 1 ding was de vorige gemeenteraad het al eens. Het Brûsplak moet er komen. Daarvoor is ook een bedrag gereserveerd van €6.462.600,-

De locatie voor het brûsplak is echter nog onzeker. Er is veel protest te horen over de mogelijke verkeersdrukte aan de E.A. Borgerstraat en de kans dat niet alleen de verkeersdrukte zal toenemen maar ook het geluidsoverlast bij ‘de Stuit’. Daarnaast zijn er ook nog zorgen over het aantrekken van mogelijke hangjongeren op de plek.

Groot hangijzer zijn de exploitatie kosten die met de keuze van het beoogde ‘Brûsplak’ samen gaan. Waar in andere delen van de gemeente organisaties zelf financieel bij moeten dragen voor de exploitatie is het niet helder of dat ook bij het Brûsplak het geval zou zijn. Boze tongen beweren dat de gepresenteerde cijfers door Wethouder De Jong niet zouden kloppen. Dit laatste is echter niet bewezen Dit laatste is echter niet bewezen en onwaarschijnlijk.

Waar het ‘Brûsplak’ dan zou moeten komen is nog niet helder. Sommige stemmen gaan op voor partycentrum ‘It Haske’, anderen geven de voorkeur aan de voormalige muziekschool waar de evenementenhal onderdeel van uit maakt. Hoe dan ook zal het de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid veel tijd kosten om hun argumenten te verwoorden en alle overredingskrachten worden aangewend om voor de betrokken oprganisaties en inwoners tot een goede beslissing te komen.