Boeren houden op 30 mei koeien binnen uit protest tegen stikstofbeleid

25-05-2022 BALK – Boeren houden op maandag 30 mei hun koeien binnen om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Als gevolg van verschillende rechtszaken dreigt de koe niet meer zonder extra vergunning de wei in te mogen, iets wat volgens de boeren praktisch en juridisch onhaalbaar is. Met hun actie roepen LTO Nederland en Team Agro NL de overheid op om deze uitkomst van de stikstofcrisis te voorkomen.

Sinds de Raad van State op 29 mei 2019 oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof in strijd is met Europese verordeningen verkeren duizenden boeren in onzekerheid. Er zijn onder meer juridische discussies ontstaan of voor het toepassen van weidegang een vergunning binnen de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.

Naar het oordeel van de adviescommissie Remkes, het ministerie van LNV en de provincies is een vergunning niet vereist, maar in een zaak die de organisatie MOB aanspande tegen de provincie Overijssel oordeelde de rechtbank Overijssel dat de provincie het beweiden door een melkveebedrijf niet zomaar kan toestaan.

Op maandag 30 mei vragen boeren aandacht voorhun situatie.  Uit protest houden melkveehouders hun koeien binnen. Boeren delen op social media foto’s van hun weides met én zonder koeien. LTO Nederland en Team Agro NL bundelen de ‘mooiste’ beelden en delen deze met de ministers Van der Wal voor Natuur en Stikstof en Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ook met de Tweede Kamer.

Geef een reactie